Purjetamiskoolitused

Koolituste info:

Iga purjetamise tasemekoolituse maht on 10 tundi.
Koolitus toimub kahes variandis:
4-päevasena (2,5 tundi igal õhtul)  
2-päevasena (5 tundi päevas).
Koolituse maksumus on 349€ osaleja kohta.
Hind sisaldab varustuse renti, ohutusvarustust, juhendamist kogenud instruktorite poolt, lõunasööki (2-päevase kursuse puhul), meenet ja tunnistust koolituse läbimise kohta.
Purjetamiskoolitusel on ühes paadis maksimaalselt 3 inimest peale instruktori.  

REGISTREERU

Tasemekoolitusi on võimalik läbida ka eratundidena 2 tunni kaupa, ühe korra maksumus 79€. Koolituse läbiviimisel järgitakse tasemekoolituse programmi, kuid tunni toimumise aeg lepitakse kokku individuaalselt. 
 TASE 1 koolitus

See on purjetamise sissejuhatav koolitus: ohutus, mõisted, paadiosad, paadi ettevalmistamine, tuule suuna tajumine, purjeka juhtimine, lihtsamate manöövrite tegemine. Õpitakse kuidas veele minna ja kaldale tulles silla äärde saada. Koolitusel kasutatakse RS Quest paate, kus õpilased saavad kiirelt instruktori juhendamisel purjeka juhtimise praktilise poole juurde asuda. Koolitus on sobilik nii täiskasvanutele kui ka noortele, kel puudub varasem kogemus svertpaadiga purjetamises. 
 

TASE 2 koolitus

Teise taseme koolitusel selgitatakse täpsemalt paadi tasakaalustamise olulisust ja purjede seadmist (trimmimist) tuule suhtes erinevas suunas sõitmisel. Harjutatakse iseseisvalt purjekaga silla äärde tulemist ja erinevate manöövrite tegemist. Instruktor küll jagab paadis juhiseid ja selgitusi, aga õpilane suudab juba ka iseseisvalt otsuseid vastu võtta ning purjekat ohutult juhtida soovitud suunas. Koolitus on sobilik nii täiskasvanutele kui ka noortele. 
 

TASE 3 koolitus

Kolmanda taseme koolitus keskendub tehnikale ja oskuste lihvimisele. Koolituse lõpuks suudab õpilane iseseisvalt ilma instruktori juhtnöörideta purjekat juhtida ja läbida vastutuule-allatuule rada. Koolitus on sobilik nii täiskasvanutele kui ka noortele. 
 
 

5-päevase koolituse päevakava


17:30


 Saabumine; esimesel päeval tutvumine keskuse ja instruktoritega


17:45


 Koolitussessiooni algus


19:45


 Kaldale tulek ja paatide kokkupanemine


20:00


 Kokkuvõtted päevast

 

Viimasel koolituspäeval järgneb kokkuvõtete tegemisele koolituse läbimist tõendavate tunnistuste kätte andmine Vigri kohvikus.
 

2-päevase koolituse päevakava


10:00


 Saabumine; esimesel päeval tutvumine keskuse ja instruktoritega


10:15


 Hommikune koolitussessioon


12:45


 Lõuna Vigri kohvikus


13:30


 Pealelõunane koolitussessioon


15:45


 Kaldale tulek ja paatide kokkupanek


16:00


 Kokkuvõtted päevast


16:10


 Koolituspäeva lõpetamine


Õpilaste oskustest ning tuule ja ilmaoludest sõltuvalt võib koolituste päevakavades tulla ette väikeseid muudatusi.
RS Sailors
X